Benzersiz ve etkili karbon filtreler, su filtreleri ve su arıtımı. 

Su filtreleri ve karbon filtreleri teknolojisinde 30 yıllık tecrübemiz vardır. Ürünlerimiz Alışılmadık yüksek verimlilikle daha temiz, daha sağlıklı ve daha lezzetli su tedarik eder. Su, özel, saf metal, bakır ve çinko karışımından olan filtre medyasının içerisinden geçer. (KDF-55D ve KDF-85D ) 

Su arıtım sistem ve ürünlerimiz sularınızda buluna birçok kirliliği temizler ve benzersiz özellikteki kapasitesi ve çok aşamalı tasarımı ile sizlerin daha pahalı, daha az etkili ve çok sık değiştirilmek zorunda olan filtrelerini almaktan kurtarır. 

Ürünlerimizin çoğu Amerika’da “en iyi ürün” başarıları kazanmıştır 

Karbon filtremiz etkili bir yöntemle sularınızda bulunan birçok zararlı maddeyi temizler. 

Karbon filtremizde Eagle Redox Alloy ® 6500 and 9500 (ERA) ve (KDF-55D ve KDF-85D)teknolojileri kullanılmaktadır. KDF elektro-kimyasal oksitlenme prensibi (REDOX) ile çalışan en önemli su iyileştirme teknolojisidir. KDF ve GAC, ( granulated activated carbon ) teknolojilerinin üzerinde yapılan testler bu teknolojinin klorun %99 dan da fazlasını 75000 litreye kadar temizlediğini göstermiştir. Buna rağmen aynı ölçülerdeki karbon filtreleri kloru temizlemede 15000 litre civarında %90 civarına düşmektedir. Demir ve hidrojen kükürt çözelti oksitlenerek çözünmeyen maddeye dönüşüp filtrenin tabanına oturur ve elektro-kimyasal işleme tabi olarak kurşun, cıva, bakır, krom, kadmiyum, alüminyum ve diğer çözülebilir metalleri temizler. Ağır metaller filtrenin tabanına bir mıknatısla çekilir gibi çekilir. Bu teknoloji ile oluşturulan Filtre bakterilerin oluşmasını engellediği için karbon filtrelerde sıkça kullanılan gümüşün yardımına ihtiyaç duyulmamaktadır. (Gümüş, Çevreyi koruma kurumu)(EPA) tarafından zehir içeren bir madde olarak tanımlanmıştır. Gümüş içeren ürünlerin bu kuruma bildirilmesi gerekmektedir. 

Su arıtım ürünlerimiz sularda bulunan ilaç artıklarını % 99 oranında temizler 

Su (GAC) granulated activated carbonun içinden geçer. Bu teknoloji yaygın bir şekilde kullanılan ve tanınan bir su arıtım teknolijisi olup kloru %99, benzene (kansere sebep verebilir) gibi kimyasalları, haşere ilaçları gibi herbisitleri, VOC (Volatile organic compounds =uçucu organik bileşikler), PCB’s ve diğer yüzlece suyunuzda bulunabilecek kimyasılları, kötü koku ve tatları temizler. Karbon filtre medyası yüksek seviyede geçirgen olup kirlilikleri toplamak için geniş bir alana sahiptir. Biz filtrelerimizde incecik kırılmış hindistan cevizi kabuğundan yapılmış karbon kullanıyoruz ve bu tür karbon zararlı kimyasalları temizlemek için en etkili karbondur. Çünkü Hindistan cevizi kabuğundan yapılan karbon kömürden yapılan karbona göre çok daha yüksek ve önemli miktarda mikro gözenekler içermektedir. Bunun sonucu olarakda Histan cevizi kabuğundan yapılan karbon suda bulunabilecek THM’s (trihalomethanes) ve diğer kimyasalları kömürden yapılan karbondan daha iyi temizler. Our REDOX medya teknolojisi kloru daha karbon ile temas etmeden önce temizlediği için filtrenin daha zararlı kimyasalları etkili bir şekilde temizleme kapasitesine zarar vermeyip bu filtreleme kapaitesinin tamamen etkili bir şekilde organik kirliliklere ve tehlikeli kimyasallara konsantre olmasını temin etmektedir. Su son olarakda 1 mikro saniye filterpad den geçerek istenmeyen partikülleri temizler.Sonuç olarak su arıtım ürünlerimiz geniş kapsamlı olarak sağlığınıza zararlı çok değişik ve farklı kirlilikleri tamamen temizler veya sağlığınıza zarar veremeyecekleri seviyeye getirirler. 

Ürünlerimizde Egle Redox Alloy filtre medyası kullanılmaktadır. 

Eagle Redox Alloy ® patentli filter medya olup su iyileştirme teknolojisinde kullanılmak üzere yapılmış en büyük gelişme olup temel işlem olan ve redox(oxidation/reductıon) diye bilinen yönntemle çalışır. Su iyileştirme teknolojisinde yeni ve benzersiz bir yöntem olan bir prensip ve işlem sürecidir. Bu oxidation-reduction (oksidasyon/redüksiyon) ve emme yönteminin sağladığı doğal işlem süreci sularınızda bulunan birçok zararlı madde ve kirlilikleri temizler. 

Eagle Redox Alloy ® filtre medyası kloru, çözülebilen ağır metalleri, kurşunu, cıvayı, demiri ve hidrojen kükürtü tamamen temizler veya sağlığınıza zarar veremeyecekleri şekilde en aza indirir. Sudaki istenmeyen zararlı maddeleri temizlemede Eagle Redox Alloy ® çok fonksiyonlu filtre medyası suyu klorlama yönteminden çok daha üstün ve etkilidir. 

Eagle Redox Alloy ® bakteri, mantar, yosun ve küf gibi mikroorganizmaların arıtılmış suda büyümesini ve artmasını engeller ve karşı koyar. 

Eagle Redox Alloy® filtre medyası yüksek derecedeki saf bakır ve çinko karışımından yapılmıştır. Bu teknoloji suda bulunan klor ve ağır metal gibi zararlı maddeleri elektronların değiş tokuş yöntemi ile zararsız hale getirmek veya tamamen yok etmek üzere formüle edilmiştir. Redox 6500 ve 9500 alloys Eagle Redox Alloy ® içinde yer alan ve asla bozulmayan veya kaybolmayan çok yüksek antimikrobiyal özelliklere sahiptir. 

Eagle Redox Alloy ® tamamen güvenli bir su iyileştirme teknolojisi olup EPA (enviromental protection agency =Çevreyi koruma kurumu) ve FDA (U.S food and drug administration= ABD gıda ve ilaç idaresi) tarafından stantdartlara uygun olduğu ve temizleme işlemi sırasında hiçbir yan etki yaratmadığı test ve tescil edilmiştir. 

Eagle Redox Alloy teknolojisi hangi kirlilikleri temizler? 

Eagle Redox Alloy ®filtre medyası klor, demir, hidrojen sülfür, kurşun, cıva, kalsiyum karbonat, magnezyum, krom, bakteri, yosun ve mantarları tamamen temizler veya sağlığınıza zarar veremeyecekleri seviyeye indirir. Redox medya aynı zamanda kurşun, cıva, bakır, nikel, krom vediğer çözülebilir metaller gibi suda çözünür katyonları %98’ varan oranda temizler. Ayrıca kloru %98 den daha fazla bir oranda temizler. 

Eagle Redox Alloy ® medya birçok başarılı ve yerleşmiş filtre sistemleri ve formülleri için anahtar bir üründür. Bu teknoloji ayrıca diğer ürünlerle birlikte kullanılarak üstün bir su arıtımı gerçekleştirebilir. 

Su arıtım ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi 

Su KDF-55D ve KDF-85D filtre medyasından geçer. Daha sonra özel, saf maden, bakır ve çinko karışımından yapılmış olan filtreden geçer. (KDF-55D ve KDF-85D). KDF elektro-kimyasal okksitlenme prensibi (REDOX) ile çalışan en önemli su iyileştirme teknolojisidir. KDF-55D ve KDF-85D teknolojisi bakteri, yosun ve mantarın oluşmasını engeller. Bu KDF teknolojinin benzersiz bir özelliğidir. Su arıtım ürünlerimiz suyu aynı zamanda granular activated carbon teknolojisi ile arıtır kısaca GAC diye isimlendirilir. GAC filtrelerimiz ANSI 42 NFS sertifikalarına sahip olup bu sertifikaların istediği gerekliliklere sahiptir. 2-aşamalı 1 mikron filterımızın üreticisinin ISO 9001 üretici sertifikası vardır. 

Ürünlerimizin tamamı uluslararası sertifikalara sahiptir Certification: ANSI – NSF – ISO 9001:2 008 ANSI American Standards Institute National.( Amerikan Standartları ulusal Enstitüsü) NSF, NSF International, The Public Health and Safety Company ™ (Halk sağlığı ve güvenlik firması) GAC filtrelerimiz ANSI 42 NFS sertifikalarına sahip olup bu sertifikaların istediği gerekliliklere sahiptir. KDF teknolojisi ANSI 61/42 NFS sertifikalı olup bu sertifikanın belirttiği gerekliliklere uymaktadır 2-aşamalı 1 mikron filterımızın üreticisinin ISO 9001 üretici sertifikası olup yüksek kapaasiteli filltre üreticisidir.